Bardzo charakterystyczny i często spotykany, jest pewien bardzo ludzki skrót myślowy. Mianowicie ograniczanie prawd obiektywnych, do własnych subiektywnych odczuć 🙂 . Inaczej egocentryzm. 🙂

Cecha ludzka najbardziej znienawidzona przez ludzi i najczęściej wykorzystywana do komunikacji z ludźmi 🙂 . Najbardziej piętnowana i najmniej zauważana u siebie.

Można by tak długo wypisywać porównania tego zjawiska jakim jest egoizm. Ale nie o to chodzi.

1. Egoizm, co ciekawe, wcale nie jest zjawiskiem negatywnym.
2. Do tego jest bardzo łatwo, przy odrobinie dobrej woli, je zlikwidować lub przemienić w pozytywny wymiar.

Jak to zrobić?

1. Tutaj pewne zastrzeżenie musi się pojawić. Nie mówię tu o egoizmie jako o samolubstwie czy innych postawach, bardziej pasujących do dzieci, wynikających z przeszłości czy zranionych emocji. To zupełnie inna kategoria.

Jest tu mowa o egoizmie w najbardziej podstawowej formie, jako o postawie, że człowiek jest dla siebie najważniejszy.

Przecież oczywiste, że jesteś dla siebie najważniejszy! Jak coś się Tobie by stało, to przecież nic byś nie mógł zrobić. Zabezpieczasz swój interes, dbasz, żeby nie cierpieć, zabezpieczasz swój byt, i tak dalej. O to chodzi. Dopiero później, jak masz to zabezpieczone myślisz „poza sobą”. I to jest pozytywne, bo dzięki egoizmowi w ogóle żyjesz 🙂 . Jak zaspokoisz swoje potrzeby, pomagasz je zaspokajać innym. To bardzo dobra postawa!

Przesada jest w przypadku wspomnianym na początku punktu. Wtedy, gdy egoizmem nazywa się samolubstwo, postawę roszczeniową wobec świata, częściowo rozmija się z prawdą, gdyż jest to egoizm, ale nie tylko.

Sama pewnie przyznasz, że przedsiębiorca, który „egoistycznie” chcąc zarobić pieniądze, buduje domy i je sprzedaje po rozsądnej cenie ludziom, różni się od nastolatki, która „egoistycznie” wykorzystuje „miłość” chłopca, do kupowania prezentów?

Jedno wynika z zabezpieczenia bytu, zajęcia zarobkowego, które wymienia pracę przedsiębiorcy na korzyści dla kupującego i na pieniądze dla siebie. Drugie wynika raczej z bólu czy wychowania czy jeszcze innych postaw, dla zaspokojenia kaprysu, zmniejszenia bólu odrzucenia czy czegoś innego, co wcześniej wynikło. Oczywiście możesz mieć inne zdanie. Ja wypowiadam tylko swoje. 🙂

2. Przemiana egoistycznego podejścia do świata w zrozumienie odbywa się za pomocą jednego procesu. Mianowicie dostrzeżenie obrazu świata drugiego człowieka.

Każdy z nas ma pewien ukształtowany obraz świata. Objawia się to postawami życiowymi, negatywnym lub pozytywnym podejściem, ograniczeniami, emocjami i wszystkim innym, co człowiek uważa, bądź nie zauważa (!).

Na nie zauważaniu potrzeb drugiego człowieka opiera się błędne przekonanie, że my wiemy coś najlepiej. Polega to na braku komunikacji z drugim człowiekiem na poziomie emocjonalnym i blokowanie się na sygnały od niego.

Żeby zlikwidować przynajmniej część postawy egocentrycznej, należy wiedzieć, że człowiek z którym masz do czynienia, miał przez swoje życie inne doświadczenia (jakkolwiek chcesz to zrobić: możesz to czuć, a możesz nawet sobie to narzucić intelektualnie – do wyboru). Dzięki temu inaczej odbiera on rzeczywistość i ten odbiór może być inny od Twojego. Nie gorszy, inny. Ty możesz się czegoś bać, a dla Twojego rozmówcy może to być codzienność, co sprawiło, że się oswoił z tą straszną rzeczą. Inne doświadczenia, inna postawa, inne zdanie na ten temat.

Jeśli tylko nastawisz siebie na fakt, że inny człowiek widział inne rzeczy i ma inne doświadczenia, zlikwidujesz negatywną odmianę egocentryzmu. Wzrośnie Twoja tolerancja wobec innych ludzi i zaczniesz dostrzegać nowe rzeczy i zjawiska. Otworzy się świat nowych możliwości, gdyż przestaniesz ograniczać swoje podejście. I przyspieszysz swoją drogę do doskonałości.

Każdy z nas widzi świat inaczej. Nie gorzej, tylko inaczej! 🙂

Share: